Botox mot Migrene

Vondt i hodet?

Vondt i hodet har vi alle av og til, og vi vet at en skikkelig hodepine er noe av det verste som vi kan oppleve. Når man har vondt i hodet hender det ofte at man ikke er i stand til å gjøre noe som helst, og dagen går rett og slett bort i ingenting. En uproduktiv dag der vi bare ligger og lider. For de fleste skjer dette heldigvis bare en sjelden gang i blant, men for noen uheldig utvalgte som lider av Migrene er forferdelig hodepine nærmest et daglig problem.

Om Migrene

Migrene er omtrent det verste som fins når det gjelder hodepine. Det beskrives som en bankende hodepine som oftest rammer en side av hodet. I mange tilfeller sliter de som lider av migrene også på samme tid med kvalme og synsforstyrrelser. Den ekstreme smerten kan vare i alt fra timer til flere dager om gangen.

Det er i puberteten de fleste som blir rammet begynner å merke symptomene av Migrene. Lidelsen er som regel på det verste i 35-45 års alderen. Kvinner er omtrent dobbelt så utsatt som menn for å få Migrene. Dette antas å ha med produksjon av hormoner å gjøre. Migrene koster samfunnet milliarder av kroner hvert år i kostnader for behandling og tapte utgifter.

For folk som lider av migrene er de forferdelige hodepinene et problem som kommer og går mer eller mindre med jevne mellomrom. Ofte blir Migrene et stort handicap som fører til at man lider både karrieremessig og sosialt. Mange som lider av migrene melder for eksempel en hel del flere sykedager enn det som er vanlig, og det kan fort bli vanskelig å jobbe når hodet verker konstant. Migrene gjør det også vanskelig å ha et normalt sosialt liv. Man føler seg ofte ikke så sosial når det føles som om hjernen blir massert av en dampveivals.

For mye medisiner

Når hodepinen er på det verste er det vanskelig å unngå hive innpå med smertestillende. Problemet er at for mye medikamenter har en tendens til å gjøre ting verre på lang sikt. Mange av de smertestillende medikamentene som brukes av folk som lider av Migrene har hodepine som en av bivirkningene. En av fordelene med Botox behandling av Migrene er at pasientene ender opp med å bruke mindre medisiner, og derfor også får mindre hodepine forårsaket av selve medisinene. Medisinene vil i mange tilfeller også være mer effektive dersom de ikke blir brukt for mye.

Hvordan gjøres behandlingen

Botox sin effekt på Migrene ble oppdaget ved en tilfeldighet da noen Migrene ofre oppdaget at det virket som om plagene deres ble redusert etter at de tok Botox behandling mot rynker. Botox behandling mot Migrene ligner i mange tilfeller en del på behandlingen for rynker med Botox. Legen setter rundt 30-40 små injeksjoner med en tynn nål. Injeksjonspunktene er fordelt på en del små muskler foran, på sidene av og bak på hodet samt i nakken. Injeksjonspunktene, og hvor mange enheter som injiseres kan variere litt fra person til person dersom for eksempel smertene er mer fokusert rundt et bestemt område. Hele behandlingen tar mindre enn en halv time. Botox, når det blir brukt mot Migrene kan vise resultater etter 2 til 3 uker. Virkningen av behandlingen vil som regel vare i rundt 12 uker. I mange tilfeller har pasienter opplevd at den fulle virkningen av Botox virkelig setter inn den andre gangen de tar behandlingen.

I Norge eksperimenteres det også med injeksjoner av Botox inn i spesifikke nerveknuter inne i hodet. Dette er en løsning som i første omgang blir prøvd på frivillige pasienter som lider av ekstra sterke typer av Migrene, også kalt selvmordshodepine. For å kunne nå inn til nerveknuter som ligger 3-4 centimeter inn i hodet har forskere ved St Olavs Hospital i Trondheim utviklet utstyr som gjør at de kan navigere seg frem til og injisere Botox i den 3-4 millimeter store nerveknuten inne i hodet med høy presisjon.

Hvem hjelper Botox for og hvor godt hjelper det

Botox er ikke en aktuell behandling for alle typer hodepine, det er for tiden bare offisielt godkjent som behandling mot kronisk migrene. Det vil si at du har hodepine som forekommer over 15 dager per måned derav 8 er migrene. Botox er ikke bevist å ha veldig stor effekt på pasienter som sliter med hodepine mindre enn 15 dager per måned.

Botox virker på pasienter som opplever både migrene og spenningshodepine, men ikke de som sliter med klasehodepine. Dette ser nå ut til å forandre seg med forskningen som holder på i Trondheim. Det ser så langt ut at de nå også kan vise til positive resultater for de med klasehodepine ved hjelp av injeksjoner i nerveknuter inne i hodet.

Hvorfor hjelper Botox mot migrene?

Til tross for at mange tester har blitt utført er man ikke sikre på hvorfor hvordan Botox egentlig hjelper mot hodepine. I de fleste andre tilfeller er det Botox sine muskelavslappende egenskaper som på varierende måter blir benyttet til å lindre eller kurere forskjellige plager. Når det gjelder migrene er teorien at Botox kanskje virker på en litt annen måte. En av teoriene er at Botox blokkerer smertesignalene som blir sendt til hjernen.

Bivirkninger

Det er generelt sett få bivirkninger assosiert med Botox. De vanligste bivirkningene er vondt i nakken og hodeverk. Det er registrert noen få tilfeller der pasienter er allergiske mot Botox. Symptomer på allergiske reaksjoner mot Botox kan være Utslett, pustevansker eller hovne ben. Spredning av Botox til andre kroppsdeler kan være livstruende, men tilfeller av dette har så langt ikke blitt registrert.

For å forsikre seg minst mulig fare for bivirkninger av forskjellige typer er det viktig å bruke en erfaren lege som er skikkelig kvalifisert for behandling av Migrene med Botox. Det er viktig å huske på at en lege som er kvalifisert og erfaren med Botox for kosmetisk behandling ikke nødvendigvis er den rette personen til å gi deg behandling mot Migrene.

You May Also Like