Kan man ta botox når man er gravid?

Botox og graviditet – hva er egentlig risikoen?

Det enkle svaret er at når det gjelder graviditet så bør man aldri ta sjanser. De fleste leger vil ikke anbefale at du tar Botox behandling mens du er gravid, men det finnes også leger som ikke mener det innebærer er noen betydelig fare å utføre behandling med begrensede mengder Botox under graviditet.

Det har enda ikke blitt gjort nok forskning på dette til at det går an å si noe sikkert, men fra de begrensede dataene som finnes så ser det ut som at de små mengdene med Botox som brukes i behandlinger i dag ikke utgjør noen stor fare under graviditet.

Botox og amming

I hver injeksjon av Botox er det bare en liten mengde Botulinumtoksin. Når denne blir sprøytet direkte inn i en muskel finnes det ikke bevis for at denne vil sirkulere rundt i kroppen, eller blir blandet inn i brystmelken, det virker derfor som om det er ganske ufarlig for barnet dersom man får behandling med Botox mens man ammer. Når det er sagt så er det heller her ikke anbefalt å ta unødvendige risikoer. For lite data foreligger til at man kan si noe med sikkerhet, så da bør man vurdere i hvert individuelle tilfelle hvor stor risikoen er i forhold til nødvendigheten med Botox behandlingen.

Informasjon om Botulinumtoksin og graviditet

Det finnes ikke mye data om bruk av Botox blant gravide. Gravide vil i de aller fleste tilfeller bli frarådet å bruke Botox fordi man vet for lite om eventuelle konsekvenser dette kan ha for fosteret, derfor er det ytterst få kvinner som har tatt botox behandling mens de er gravide.

Hovedgruppen av Botox pasienter er kvinner i fruktbar alder, så det forekommer allikevel noen tilfeller der kvinner bruker Botox mens de er gravide, ofte fordi de ikke er klar over graviditeten når de tar behandlingen. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry publiserte i 2006 en spørreundersøkelse blant 900 leger som hadde brukt Botox i 1995 og 1996. Undersøkelsen var delvis sponset av Allergan, som er produsenten av Botox.

De fikk svar fra 396 av de 900 legene, og det viste seg at 12 av disse legene hadde utført Botox injeksjoner på til sammen 16 gravide kvinner i 19 graviditeter. 12 utav disse kvinnene var i det første trimesteret av graviditeten. En av kvinnene mottok Botox behandling gjennom alle trimesterene gjennom 3 graviditeter med 300 enheter per behandling.

Utav de til sammen 19 graviditetene tok en av dem abort, mens en endet med spontanabort. Kvinnen som spontanaborterte hadde mottatt 300 enheter av Botox mot Cervikal Dystoni. Hun hadde også tidligere opplevd spontanabort. Alle de andre 17 graviditetene foregikk uten problemer hverken før eller etter fødselen.

I en australsk artikkel derimot diskuteres det om Dysport, som også er et derivat av Botulinumtoksin, kan ha sammenheng med at en baby ble født døv og blind i november 2005 i Australia. En annen rapport om den samme hendelsen avskriver at det er en sammenheng.

Det finnes ellers flere eksempler på at mødre har blitt syke fra botulisme under graviditeten på grunn av matforgiftning og lignende. I ett tilfelle var moren så syk at hun måtte ligge i ventilator frem til fødselen. I dette tilfellet var det ingen tegn til negative effekter på fosteret.

Forskning på dyr

I følge den ovenfor nevnte publiseringen i Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry har begrensede studier blitt gjort av Botulinumtoksin type A i gravide dyr. Disse studiene har så langt konkludert med at Botulinumtoksin type A ikke passerer gjennom morkaka, kanskje på grunn av sin relativt store størrelse.

Videre ved gjentatte doser av Botulinumtoksin type A gjennom graviditeten har har man sett at i rotter og mus så kan regelmessige doser av Botulinumtoksin type A føre til lavere fødselsvekt og forsinket bendannelse. I forsøk på kaniner har man registrert at daglige doser førte til misdannelser i fosteret.

Kan man ta botox når man er gravid?

Selv om Botox først og fremst er forbundet med fjerning av ansiktsrynker er dette nå et legemiddel som nå også blir brukt i mange forskjellige behandlinger. Noen av disse er mer alvorlige enn andre. Det kan virke som Botox er relativt trygt i små mengder ved både graviditet og amming.

Når det er sagt så er Botulinumtoksin en sterk gift, så det er viktig å ta en informert avgjørelse sammen med en erfaren lege for å nøye overveie fordeler mot potensiell risiko dersom man bruker Botox mens man er gravid eller ammer. Legen din vil også kunne gi deg gode råd om potensielle alternativer som kan innebære mindre risiko.

Det sier seg nesten selv at de fleste vil kunne greie å holde ut et par rynker i ansiktet noen måneder. Det som kanskje er en mer relevant diskusjon er om Botox fortsatt kan brukes for behandling av andre og mer alvorlige plager slik som for eksempel Migrene.

Dersom man har tatt Botox behandling, og deretter finner ut at man var gravid er det uansett beroligende å vite at det så langt er lite som tyder på at dette vil innebære noen negativ effekt på fosteret.

You May Also Like