Hva er botox

Navnet til Botox kommer fra virkestoffet i Botox som er Botulinumtoksin. Botulinumtoksin er et naturlig stoff som fremstilles av bakterien Clostridium Botulinum. Denne bakterien er ganske vanlig. Den finnes mange steder i naturen, slik som for eksempel i jord, innsjøer og på planter. Bakterien er også vanlig i innvollene til fisk og pattedyr, samt i gjeller og andre organer hos krabbe og skjell.

Disse forekomstene av bakterien er vanligvis ufarlige. Giftstoffet Botulinumtoksin dannes når bakterien vokser uten tilgang på oksygen. Botulinumtoksin er et av de giftigste stoffene mennesker kan komme i kontakt med i naturen. Forgiftning av Botulinumtoksin kalles Botulisme. Botulisme kan føre til midlertidig lammelse og pustevanskeligheter, og kan være livsfarlig. Dette høres nok dramatisk ut, men det er langt fra så farlig som det høres ut når det er brukt rett. Mengdene av virkestoffet Botulinumtoksin som brukes er nemlig mikroskopiske.

Hvordan Botox Virker

Når du for eksempel har rynker i huden er dette som oftest fordi musklene som befinner seg rett under huden er for stramme. Botox har muskelavslappende egenskaper, så når små mengder av Botox blir injisert i muskulaturen rett under huden hjelper det til med å slappe av de spesifikke musklene slik at rynkene på overflaten forsvinner.

Det er nervecellene som bestemmer når muskulatur trekker seg sammen. Dette skjer via kjemiske signaler i kroppen. Teknisk sett så virker Botox ved at virkestoffet stopper signalene mellom muskelen og nervecellene. Når disse ikke kommuniserer forblir muskulaturen i avslappet tilstand til effekten av Botox injeksjonen avtar. Dette kan ofte ta mellom 3 til 6 måneder.

Les mer: Hvordan virker Botox

Utbredt Bruk

Selv om Botulinumtoksin i sin naturlige form kan være veldig farlig er dette samtidig et virkestoff som det er veldig stor etterspørsel etter. Dette er fordi Botulinumtoksin er veldig effektivt som virkestoff, samtidig som det har få bivirkninger når det blir brukt rett. Botox produktet inneholder kun mikroskopiske mengder av virkestoffet Botulinumtoksin slik at det er ganske ufarlig.

Botox er en av de mest populære metodene for kosmetisk behandling. Hvert år utføres over seks millioner behandlinger med Botox rundt omkring i verden. En av grunnene til populariteten er sannsynligvis at Botox fjerner behovet for kirurgiske inngrep.

Forskjellige Bruksområder for Botox

Botox er først og fremst kjent for sin bruk for å fjerne rynker i ansiktet. Selv om det er best kjent for bruk i kosmetisk behandling blir Botox også brukt til behandling av en rekke andre plager som har med muskler og kjertler å gjøre.

Mysing kan skyldes stressede eller stramme muskler rundt øynene, og er et eksempel på en lidelse som kan kureres ved hjelp av Botox. Skjeling er et annet eksempel på en lidelse som kan hjelpes ved hjelp av Botox.

Botox kan også være en god hjelp i problemer med nakken. Det kan nemlig bli brukt til å slappe av muskulaturen for å stoppe kraftige muskelspasmer i nakken. Muskulære problemer i nakken kan bidra til migrene, Botox kan derfor også være et viktig hjelpemiddel mot Migrene.

For pasienter som har hatt slag kan noen av symptomene som gjør rekonvalesensen vanskelig være muskelspasmer, for eksempel i bena. Botox kan i disse tilfellene ofte brukes som til behandling av muskelspasmer, slik at pasientene kommer seg på fote raskere.

Inkontinens er en lidelse som medfører en grad av sosial stigmatisering, og kan være et seriøst problem som går sterkt ut over selvtilliten til pasienten. Denne lidelsen skyldes i mange tilfeller overivrig muskulatur. Dette er heldigvis et område der Botox kan være en effektiv behandlingsmåte.

Det er heller ikke morsomt å slite med uvanlig mye svette i armhulene. Dette er et område der Botox har blitt godkjent som behandlingsmiddel. Alt i alt er Botox så langt brukt til behandling av over 20 forskjellige lidelser, og denne listen blir stadig lengre ettersom flere potensielle anvendelser av Botox oppdages.

Bruksmåte i kosmetisk sammenheng

Små og fortynnede doser med Botox brukes i kosmetisk sammenheng for å avslappe muskulaturen under huden for å glatte ut rynker. Botox kommer i pulverform. Før injeksjonene utføres blander legen ut pulveret i saltoppløsning. Det er viktig at man bruker en godkjent og erfaren lege som sørger for at rett blandingsforhold blir brukt.

Cirka en halvtime før injeksjonen vil man ofte påføre overflatebedøvelse slik at injeksjonene ikke gjør vondt. Blandingen av Botox og saltoppløsning blir deretter introdusert direkte inn i muskelen som skal deaktiveres ved hjelp av en sprøyte med en liten og tynn sprøytespiss. Botox blir som regel introdusert direkte inn i en rekke små muskler i ansiktet. Hvor mange injeksjoner du trenger vil variere. Selve prosedyren vil som regel bare ta rundt 10 minutter.

Det vil vanligvis ta mellom 2 og 4 dager før botox effekten slår inn, og opp til 10 dager før full effekt er oppnådd.

Komplikasjoner og Bivirkninger

De fleste reagerer lite på Botox. Alvorlige bivirkninger er veldig sjeldne når Botox  blir håndtert av kvalifisert personell, men men bivirkninger forekommer.

Noen av de bivirkningene som har blitt registrert i forbindelse med Botox er hovenhet eller irritasjon på injeksjonsstedet, mild svimmelhet, ubekvemhet, influensalignende symptomer, hodepine, følelsesløshet, synsforstyrrelser, problemer med galleblære, blødning, tørr munn, tretthet, utslett eller pustevansker.

En av de vanligste komplikasjonene med Botox er at effekten kan spre seg til flere muskler enn det som var planlagt. Dette kan være frustrerende, men heldigvis har Botox en begrenset virketid. Dette gjelder også eventuelle bivirkninger eller uønskede effekter.

Selv om Botox er velprøvd og generelt sett på som ufarlig er det verdt å huske på at for lite forskning har blitt gjort når det gjelder potensielle negative effekter i forhold til graviditet eller amming. Det er derfor ikke anbefalt å ta Botox behandling dersom du er gravid eller ammende.

You May Also Like