Bivirkninger av Botox

Skrekkhistorier om Botox

Dersom man leter på internett etter informasjon om bivirkninger av Botox finner man en liste lang som et vondt år. Public Citizen, en amerikansk forbrukergruppe, påsto i 2008 at det er så mange som 180 bivirkninger forbundet med Botox. Da er det lett gjort å bli vettskremt om man er lettskremt. Man finner også skrekkhistorier fra folk som har hatt virkelig dårlige erfaringer med Botox.

Med alle de skumle historiene og all informasjonen om bivirkninger kan man virkelig begynne å lure hvorfor millioner av mennesker bruker Botox. Rundt 3 millioner Botox behandlinger blir nå utført hvert år. Dette betyr at det finnes veldig mye data når det gjelder bivirkninger av Botox.

Når man ser på faktiske og statistiske data viser det seg at Botox faktisk er et veldig trygt legemiddel når det blir brukt ansvarlig. Det er ytterst få som faktisk får alvorlige bivirkninger av Botox. Dersom vi ser på hver enkelt av skrekkhistoriene har mange av dem til felles av at behandlingen ble utført av ufaglærte som ikke kjenner godt nok til hvor injeksjoner skal settes, og hvor mye som skal brukes. I mange av sakene er det også snakk om pasienter som i tillegg sliter med andre problemer.

Bivirkninger avhenger av bruksområde

En ting som har mye å si for hvilke bivirkninger som kan forventes er hva man bruker Botox til å behandle. Botox er best kjent for bruk i fjerning av rynker, men legemiddelet har veldig mange andre bruksområder som er mindre kjent. The første godkjente bruksområdet for Botox var faktisk behandling av skjeling. Den lange listen av andre bruksområder inkluderer nå også ting så forskjellige som inkontinens, migrene, depresjon og svetting, og listen vokser stadig. Dette er grunnen for at Botox i dag regnes som et av verdens mest interessante legemidler, med uant potensiale i fremtiden.

Når man finner en lang liste av bivirkninger er det ofte at denne listen tar for seg alle bivirkninger som har blitt registrert for Botox, uansett bruk. Dette kan fort bli feil ettersom det ofte er veldig stor forskjell på de individuelle bruksområdene. Noen bruksområder, slik som for eksempel Botox for inkontinens, benytter relativt mye større doser enn for eksempel Botox for sinterynken eller kråketær og det er derfor mye større sjanser for bivirkninger ved denne bruken. Det er ved ikke-kosmetisk bruk av Botox at de aller fleste tilfeller av alvorlige bivirkninger er registrert.

Det har også blitt advart om dødsfall som følge av Botox behandling, men det viser seg at heller ingen av disse sakene hadde med kosmetisk bruk av Botox å gjøre, men med større mengder Botox brukt for mer alvorlige lidelser. Det viste seg også i mange av tilfellene at pasientene hadde flere komplikasjoner som kunne være medvirkende årsaker.

Vanlige og mindre vanlige bivirkninger

Det finnes en del vanlige og kortvarige bivirkninger av Botox, og i noen tilfeller oppleves mer alvorlige bivirkninger.

Vanlige og kortvarige bivirkninger inkluderer hovenhet og smerter på injeksjonsstedet, hodepine, hengende øyelokk, dobbeltsyn og hyperaktivitet i den motsatte muskelen.

I de tilfellene der mer seriøse bivirkninger forekommer er det forbundet med botulisme-lignende symptomer som resultat av uønsket spredning. Symptomer kan inkludere tørre og røde øyne, slapphet, tørr munn, mageproblemer, problemer med å svelge, heshet, og pustevansker.

Andre symptomer kan forekomme, så dersom man er i tvil bør man kontakte legen som utførte behandlingen.

Ny forskning på spredning

bivirkninger av botox

Forskning viste allerede for 10 år siden, ved hjelp av forsøk på rotter, at Botox kan spre seg til hjernen og sentralnervesystemet. Det var i utgangspunktet antatt at Botox ikke kunne spre seg fra injeksjonsstedet. Forskningen viste derimot at Botox faktisk kan spre seg via nervebanene ii kroppen.

Resultatene fikk noen til å lure på om Botox er så sikkert som man tidligere trodde, og FDA i Amerika publiserte en advarsel om at spredning kan forekomme ved Botox behandling. Det er viktig å understreke at forskningen ikke påviste noen tegn på endring i atferd hos rottene.

Mens noen så nyhetene med bekymring så andre potensielle spennende muligheter med den nye informasjonen, og det forskes nå videre på hva mer man eventuelt kan bruke Botox til som følge av den nye informasjonen. Et område som er interessant for videre forskning er for eksempel om Botox levert til hjernen via nervebanene for eksempel kan brukes som en behandling for Epilepsi.

Hvor farlig er Botox egentlig?

Etter å ha sett så mye skummel informasjon om Botox er det forståelig om man blir litt gele i knærne og tenker seg om mer enn en gang før man tyr til Botox behandling. Men er det egentlig grunn til å engste seg?

Botulinumtoksin er regnet som et av de giftigste stoffene i verden. Bare 160 nanogram er antatt å være dødelig dose for et menneske på 80kg. Botox leveres i ampuller med 100 units per ampull. Hver ampulle inneholder bare 0.73 nanogram med Botulinumtoksin, og en vanlig behandling er som oftest mellom 10-20 units.

I tillegg til at Botulinumtoksin i Botox blir brukt i veldig små mengder så blir det også brukt lokalt. Dette betyr at mesteparten av Botoxen forblir lokalt der det er injisert og ikke beveger seg til andre områder. Selv om en viss spredningseffekt har blitt påvist er det usikkert hvor mye spredning som egentlig skjer. Det som er sikkert er at det meste av Botoxen forblir der den blir injisert, og at mengden med Botox som brukes av godkjent helsepersonell er for liten til å være farlig for folk flest.

Hvordan sikrer man seg?

“Alle stoffer er gifter; det finnes ingen som ikke er en gift. Det er kun mengden av et stoff som skiller mellom en kur og en gift”. – Paracelsus (1493–1541).

Paracelsus slår spikeren på hodet når det gjelder Botox. Botox er et toksin som er veldig nyttig og kan hjelpe mot en lang rekke lidelser. Det er også så giftig at det krever varsomhet. Det blir utført over tre millioner Botox behandlinger årlig, og statistikken fra all denne bruken gir oss et klart bilde. Den beste måten å sikre seg på er at man bruker autorisert helsepersonell som er erfarne i bruk av Botox. Dersom man får for mye, eller dersom injeksjonene blir satt på feil sted kan Botox ha ubehagelige bivirkninger, men dersom ting blir gjort rett oppstår problemer veldig sjelden.

You May Also Like