Botox Behandling

Så fort man begynner å tenke på seg selv som gammel går det ofte fort nedover med både helsa og utseendet. Psykologi er en viktig faktor både i helse og i aldring. For mange er det den dagen man står foran speilet og plutselig legger merke til rynkene som begynner å danne seg i panna og i øyekrokene at det demrer for deg at du faktisk ikke er 30 lenger. Man vet jo i teorien alle at vi blir eldre hver dag, men i hverdagens travelhet er det i realiteten ofte noe vi glemmer helt ut til det en dag treffer oss rett i fleisen når vi har litt tid til overs foran speilet.

Det er kanskje en god ting at vi ikke ser aldringen hver dag, for det hadde vært ganske deprimerende, men det kan fort bli et lite sjokk når vi plutselig legger merke til alle de små forandringene som har hopet seg opp i ansiktet vårt med årene.

Når du legger merke til alle de små rynkene føler du deg gammel, og når du føler deg gammel, da er du gammel. Dette kan kanskje høres litt trist ut, men det er faktisk på en måte en god nyhet. Det betyr også at dersom du føler deg yngre, da blir du også friskere i kropp og til sinns, og kroppen din aldres mindre. Kanskje du til og med kan bly yngre?

Noen føler seg som evig ungdom uansett hvordan de ser ut, men for de fleste er der en sterk sammenheng mellom utseende og aldersfølelse. Dette er nok en av grunnene til at Botox behandling har blitt en slik kjempesuksess. Når man får visket ut alderstegnene i ansiktet føler folk seg også yngre, og holder seg derfor friskere. Det er rett og slett en investering i helse og livskvalitet.

For de som ikke har troen på sammenhengen mellom sinnstilstand og Botox kan vi nevne at Botox nå faktisk blir utprøvd som et hjelpemiddel i behandling av depresjon. Hypoteser som sier at signaler fra ansiktet kan påvirke sinnstilstanden vår blir allerede testet i praksis, og resultatene så langt ser veldig lovende ut.

Botulinumtoksin

Botulinumtoksin er et naturlig protein som i naturen i sjeldne tilfeller blir produsert av bakterien Clostridium Botulinum dersom den vokser i anaerobe omgivelser. Det er dette giftstoffet som fører til Botulisme, som resulterer i blant annet midlertidig lammelse, synsforstyrrelser og pustevansker hos mennesker. Botulisme kan være livstruende dersom det ikke blir behandlet.

Mirakelgiften Botulinumtoksin som er et av naturens giftigste stoffer er også et av tidenes mest revolusjonerende legemidler. Hvert år brukes Botulinumtoksin i over seks millioner behandlinger. Mesteparten av disse behandlingene er for fjerning av rynker i ansiktet, men Botulinumtoksin er godkjent for over 20 lidelser. Denne listen vokser hvert år. Det er også mange som bruker Botox for lidelser der legemiddelet enda ikke har blitt godkjent som effektiv behandling.

Botulinumtoksin selges ofte under merkenavnene Botox eller Dysport. Disse produktene inneholder utrolig små konsentrasjoner av virkestoffet slik at det ikke innebærer risiko for pasienten når brukt rett. Botox er regnet som veldig trygt, og virkestoffet har blitt brukt i suksessfulle behandlinger siden 70-årene.

Hva er Botox Behandling

Botox behandling er en behandling der du bruker Botox, som er en til å stoppe nerveendinger fra å kommunisere med utvalgte muskler. Resultatet er at muskelen blir midlertidig deaktivert, noe som er nyttig i behandling av mange forskjellige lidelser som er relatert til overaktive eller stive muskler. Botox behandling kan gjøres mange forskjellige steder på kroppen, men det er særlig behandling av små muskler i ansiktet for å redusere rynker Botox er kjent for, så dersom noen forteller deg at de skal ta Botox behandling er det mest sannsynlig fjerner av rynker fra ansiktet de snakker om.

Hvordan foregår Botox behandling

Før Botox behandlingen starter vil Botox preparatet klargjøres. Dette gjøres ved at Botoxen, som kommer i pulverform, oppløses i en saltoppløsning. I somme tilfeller vil pasienten bruke en bedøvende hudkrem slik at det ikke skal være for ubehagelig å få mange nålestikk. Dette kan ofte hjelpe ved å gjøre det mindre ubehagelig for pasienten og lettere å sitte stille. Dersom pasienten sitter stille blir det lettere for legen å utføre behandlingen med stor presisjon.

Selve Botox behandlingen tar ikke lang tid. Den vil ofte være unnagjort i løpet av 10-15 minutter. Dersom du bruker bedøvende krem må denne som regel påføres litt på forhånd, slik at den får tid på seg til å virke. Selve behandlingen som kommer etterpå er veldig enkel. Den går ut på å sprøyte små mengder Botox i saltoppløsning direkte inn i den muskelen som trenger å deaktiveres. Dette gjøres med en sprøyte med en syltynn nål.

Etter at du er ferdig med behandlingen kan du gå tilbake til å gjøre de fleste aktiviteter. Du bør unngå å ta på musklene som du har behandlet de neste par dagene. Du bør også unngå intens fysisk aktivitet, ansiktsbehandling, konsum av store mengder alkohol, eller å ta blodfortynnende medisiner rett etter en Botox behandling.

De fleste opplever ingen eller veldig små bivirkninger fra Botox behandling. Du vil ofte se markerte resultater innen en dag eller to, men det kan ofte ta over en uke før du kan se det fullstendige sluttresultatet.

Hva må du tenke på før Botox behandling

Før du går i gang med Botox behandling er det viktig å tenke på konsekvensene. Først og fremst er det ikke anbefalt at du tar Botox behandling dersom du er gravid eller ammende. Dette er fordi for lite forskning har blitt utført i dette området, så det er best å være på den sikre siden.

Dersom du har hatt allergiske reaksjoner ved bruk av Botox tidligere anbefales det ikke at du gjennomgår denne behandlingen. Det har blitt rapportert flere forskjellige uønskede reaksjoner ved botox behandling. De aller fleste av disse gjelder ikke-kosmetisk bruk av Botox der dosene er en hel del større. De fleste komplikasjonene som så langt har blitt registrert er relatert til bruk blant ukvalifisert helsepersonell.

Botox effekten kan i noen tilfeller spre seg til muskler i nærheten av den muskelen du vil behandle. Dette er som oftest helt ufarlig, men kan være ubehagelig og trasig. Dersom du bruker en erfaren og godkjent lege reduserer du faren for uønskede effekter betraktelig.

Hvor kan du få Botox behandling

Du kan finne steder der du kan få Botox behandling nesten overalt i verden, men det betyr nødvendigvis ikke at det er en god ide å sjekke på internett for å finne det billigste alternativet. Den mest vanlige grunnen til problemer som oppstår med botox behandling er relatert til helsepersonellet som utfører behandlingen. Dersom du har bestemt deg for å benytte deg av botox behandling er det anbefalt at du finner en klinikk med sertifiserte erfarne leger.

You May Also Like